Современный терминал  по перевалке светлых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии

Мы работаем для вас более 10 лет

Деятельность

Деятельность терминала светлых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии охватывает прием, накопление и погрузку светлых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в танкеры и ж/д вагоны-цистерны. 

Gyventojams

UAB “Krovinių Terminalas” rūpinasi kaimynystėje įsikūrusių gyventojų saugumu ir paruošė rekomendacinio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą.

Ekologija

Aplinkosaugos priemonėms įdiegti terminale buvo skirta per 25 proc. projektinių investicijų – apie 8,7 mln. EUR.