Investicijos

Per terminalo eksploatacijos laikotarpį atlikta eilė technologinių bei aplinkosauginių patobulinimų:

  • Tarpusavyje sujungti skirtingų linijų vamzdynai, kas leidžia efektyviau išnaudoti siurblius, iškraunant skirtingus krovinius;
  • Sumontuotas geležinkelio vagoninių-cisternų pakrovimas, tai yra įvykdyta diversifikacija, nes pagal pirminį projektą buvo galima krova tik viena kryptimi – į jūrą, šiuo metu galima ir atvirkščiai;
  • Tarp technologinių linijų, jungiančių skirtingas talpyklas, sumontuoti papildomi vamzdynai, tam kad būtų galima sukaupti didesnį kiekį vienarūšio krovinio arba nedideles skirtingų krovinių partijas kliento prašymu;
  • Sumontuotas papildomas geležinkelio vagonų-cisternų išpylimo kolektorius, kurio dėka per tą patį laiką galima iškrauti didesnį kiekį skirtingų krovinių;
  • Krantinėje sumontuotas bendras visų tanklaivio pakrovimo linijų kolektorius, kad palengvinti darbą terminalo operatoriams ir sutrumpinti naftos produktų krovos į tanklaivius laiką, kraunant skirtingus krovinius;
  • Sumontuota slėginių geležinkelio vagonų-cisternų iškrovimo sistema, panaudojant inertiškas azoto dujas;
  • Garų rekuperavimo įrenginys papildomai pajungtas prie talpyklų parko Nr. 05, tam kad įjungti jį į bendrą rekuperavimo sistemą.

Visi pakeitimai atlikti pagal Lietuvoje sertifikuotų projektavimo įmonių UAB “Projektų centras“ arba UAB „Provivo LT“ techninius darbo projektus.