Investicijos

Per terminalo eksploatacijos laikotarpį atlikta eilė technologinių bei aplinkosauginių patobulinimų:

  • Tarpusavyje sujungti skirtingų linijų vamzdynai, kas leidžia efektyviau išnaudoti siurblius, iškraunant skirtingus krovinius;
  • Sumontuotas geležinkelio vagoninių-cisternų pakrovimas, tai yra įvykdyta diversifikacija, nes pagal pirminį projektą buvo galima krova tik viena kryptimi – į jūrą, šiuo metu galima ir atvirkščiai;
  • Sumontuoti papildomi sujungimai tarp rezervuarų, tikslu kaupti didesnį kiekį vienarūšio krovinio arba skirtingų krovinių nedideles partijas kliento prašymu;
  • Sumontuotas papildomas geležinkelio vagoninių-cisternų išpylimo kolektorius, kurio dėka galima iškrauti didesnį kiekį skirtingų krovinių;
  • Krantinėje sumontuotas bendras visų tanklaivio pakrovimo linijų kolektorius, tikslu palengvinti darbą operatoriams ir sutrumpinti krovos laikus klientui , kraunant skirtingus krovinius į tanklaivius;
  • Sumontuotas slėginių geležinkelio vagoninių-cisternų iškrovimas, panaudojant išgarintas absoliučiai inertiškas azoto dujas;
  • Garų rekuperavimo įrenginys papildomai pajungtas prie rezervuarų parko Nr. 5, tikslu įjungti jį į bendrą rekuperavimo sistemą.

Visi atliekami pakeitimai padaryti pagal Lietuvoje sertifikuotų projektavimo įmonių UAB “Projektų centras“ arba UAB „Provivo LT“ techninius darbo projektus.