INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS BENDROVĖJE TEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

Informuojame, kad pagal UAB „Krovinių terminalas“ 2019-06-27 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V- 14§1 patvirtintą Informacijos apie pažeidimus bendrovėje teikimo ir administravimo tvarką Nr. M-89 Bendrovėje sudaryta nuolat veikianti darbo grupė, atsakinga už informacijos apie pažeidimus administravimą, nagrinėjimą, informacijos apie pažeidimus pateikusiems asmenims atsakymą bei kitų Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše ir šioje tvarkoje jiems nustatytas funkcijas: 

Darbo grupės pirmininkas – komercijos direktorius/generalinio direktoriaus pavaduotojas
Sekretorius – sekretorė-personalo vadybininkė
Nariai – komercinių operacijų vadovas, kokybės inžinierė. 

Informaciją apie pažeidimą bendrovėje galite pateikti vienu iš šių būdų:

- elektroniniu paštu [pranesk@terminal.lt], kurį administruoja sekretorė – personalo vadybininkė. Pranešimas, gautas kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresas, bus nedelsiant persiunčiamas šiame punkte nurodytu el. paštu. Persiuntus gautą iš asmens informaciją apie pažeidimus atsakingai asmenų grupei nurodytu el. paštu, toks pranešimas nedelsiant ištrinamas.
- registruotu paštu [Burių g. 17, Klaipėda], laišką adresuojant atsakingai asmenų grupei.
- asmeniškai pateikti sekretorei-personalo vadybininkei. 

Atsakingų asmenų grupės priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Bendrovės vadovui. Jeigu informacija apie pažeidimą yra susijusi su Bendrovės vadovu, tokiu atveju asmuo atsakingų asmenų grupės priimtą sprendimą gali apskųsti UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ kontrolės ir vidaus audito direktoriui, pateikdamas skundą el. paštu pranesk@achemosgrupe.lt

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bendrovėje tvarką bei pranešimo apie pažeidimą formą galite rasti Bendrovės internetinėje svetainėje www.terminal.lt ir skelbimų lentoje.