Aplinkosaugos aspektai

Vadovaujantis LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimu UAB ,,Krovinių terminalas“ atliko aplinkos apsaugos analizę. 

Įmonėje nustatyti aplinkos apsaugos aspektai, iš kurių išrinkti reikšmingiausi. 

UAB “Krovinių Terminalas” nustatė šiuos aplinkos apsaugos aspektus:

 • Emisija į orą: saugojimo talpyklų, katilinių, mechaninių dirbtuvių, gaisrinės siurblinės
 • Buitinės ir lietaus nuotekos
 • Požeminiai vandenys
 • Atliekos
 • Pavojingos atliekos
 • Vandens naudojimas
 • El. energijos naudojimas
 • Gamtinių dujų naudojimas
 • Kvapas
 • Incidentai

Iš visų nustatytų aplinkos apsaugos aspektų išrinkti reikšmingiausi:

 • Emisija į orą: saugojimo talpyklų, katilinių, mechaninių dirbtuvių, gaisrinės siurblinės
 • Buitinės ir lietaus nuotekos
 • Pavojingos atliekos
 • El. energijos naudojimas